ILVA ÇAĞDAŞ CAM SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ.

Our Quality Policy

As a leading company in the sector in terms of technology and quality, which makes important contributions to the country’s economy, is aware of its responsibilities towards the society and environment we are in, makes sustainable development a way of life, our goal is to provide our customers with products that will provide the highest benefit and to ensure continuous satisfaction of customer.

Realizing business exellence with Total Quality Management is our duty as ILVA ÇAĞDAŞ CAM SAN. TİC. VE LTD ŞTİ.’s employees.

All our employees aim for Zero Defect by treating each other as customers and based on continuous improvement with the Process Approach.

We aim and strive to do one job at a time.

Çevre Politikamız

İlva Çağdaş, çevre Kalitesinin korunmasını ve sürekli iyileştirilmesini amaç olarak benimsenmektedir.

Bu doğrultuda şirketimiz;

Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
Dünyadaki doğal kaynakların sonsuz olmadığı bilinci ile hareket ederek geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma gayesi ile hareket ederek gerekli aksiyonları almayı,
İşletmemiz bünyesinde çevresel farkındalığı arttırmak, çevre bilincini oluşturmak amacı ile tüm personelimize sürekli çevre bilinci konularında eğitim vermeyi,
Atıkların kaynağında önlenmesi, azaltılması, geri dönüşümü, geri kazanımı için çalışmalar yapmayı, bu yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda çevre kirliliğine neden olmayan yöntemler ile bertarafını sağlamayı,
Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması dikkate alınarak üretim prosesinin her aşamasında sürekli iyileştirmeyi hedeflemeyi,
“Çevre Politikası” olarak benimser.